นศ.2

ราชมงคลพระนคร เปิดรับตรงรอบ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีรอบที่ 2 ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559  หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี จำนวน 7 คณะ ได้แก่

  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม.
  • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจ
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองในทุกคณะ หรือ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.aspตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 9 มิถุนายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) โทร.0 2665 3777 ต่อ 6302-9 หรือ 6409

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.