ข่าวต้นชั่วโมง

ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ 4 อัตรา

310
ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร)เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดกองสื่อสารองค์กร จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ งานสื่อสารมวลชน 1 อัตรา งานบริหารสื่อใหม่ 1 อัตรา งานสื่อสารการตลาด 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน มัลติมีเดีย ด้านสื่อสารการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้ที่สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล www.hrm.offpre.rmutp.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2558 ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร 0-2665-3777 ต่อ 6022

 

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin