ตึกอธิการ-1024x565

ราชมงคลพระนครเชิญร่วมงาน โครงการสัมมนาเรื่อง“วงจอห์น คนหลังจอ” ฟรี!!

ตึกอธิการ-1024x565

นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จัดโครงการสัมมนาวิชาชีพเรื่อง“วงจอห์น คนหลังจอ” โดยได้รับเกียรติจากคุณจอห์น กิตติธัช ตั้งศิริกิจ ผู้ก่อตั้งและผู้กำกับ บริษัท สองมือ โปรดักชั่น จำกัด ในวันอังคารที่ 29 มี.ค. 2559 เวลา 12.30–16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย อาคาร 4 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สำรองที่นั่งและสอบถามได้ที่ คุณเกสรา 09-5956-8039 หรือ Line: pearce

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.