ราชมงคลอันดับ1

ราชมงคลพระนครสุดเจ๋ง ติดอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชมงคล

จากการประกาศผลการจัดอันดับแต่ละกลุ่มมหาวิทยาลัยทั่วโลกของเว็บโบเมตริกส์ ประเทศสเปน พบว่าความโดดเด่นในทางด้านวิชาการ ม.มหิดลครองอันดับ 1 ในขณะที่จุฬาฯ คว้าอันดับ 2 ด้านสวนสุนันทาเป็นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในขณะที่ ราชมงคลพระนคร อันดับ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยรังสิตอันดับ 1 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน

นอกจากนี้ยังมีการจัดอันดับคุณภาพวิชาการของมหาวิทยาลัยทั่วโลกจำนวน 23,895 แห่ง ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ของโลกคือมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด รองลงมาอันดับ 2 แสตนฟอร์ด อันดับ 3 แคลิฟอร์เนียร์ เบิร์กเลย์ โดยพบว่า 11 อันดับแรก เป็นมหาวิทยาลัยจากสหรัฐอเมริกาทั้งหมด ส่วนอันดับ 1 ของเอเชีย ได้แก่ มหาวิทยาลัยโตเกียว อยู่ในอันดับ 40 ของโลก อันดับ 2 มหาวิทยาลัยปักกิ่ง อยู่ในอันดับ 46 ของโลก และอันดับ 3 มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน อยู่ในอันดับ 50 ของโลก

สำหรับประเทศไทย อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในอับดับ 37 ของเอเชีย อยู่ในอันดับ 302 ของโลก อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในอันดับ 42 ของเอเชีย และอยู่ในอันดับ 331 ของโลก ทั้งนี้ 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยของไทยประกอบด้วย

1. มหาวิทยาลัยมหิดล

2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6. มหาวิทยาลัยสุรนารี

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง

8. มหาวิทยาลัยนเรศวร

9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในขณะที่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายังครองความเป็นอันดับ 1 ไว้ได้ จัดอยู่ในอันดับที่ 17 ของประเทศ อยู่ในอันดับ 552 ของเอเชียและอันดับ 1,915 ของโลกรองลงมาในกลุ่มราชภัฏ รองลงมาคือมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในขณะที่ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อันดับ 1 คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อยู่ในอันดับที่ 26 ของประเทศ รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่วนกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน อันดับ 1 คือ มหาวิทยาลัยรังสิต อยู่ในอันดับที่ 20 ของประเทศ รองลงมาเป็น มหานคร กรุงเทพ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตามลำดับ

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.