ป้ายประชาสัมพันธ์

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา ในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่ วันที่ 14 กันยายน – 30 กันยายน 2559 (เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.