ข่าวต้นชั่วโมง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ที่ประเทศฟิลิปปินส์

051
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค โดยมีสมาชิกเอเปค 21 เขตเศรษฐกิจเข้าร่วม ที่เกาะโบราไคย์ ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเวทีเอเปคครั้งนี้ให้ความสาคัญในการผลักดันให้ SMEs เข้าสู่ตลาดโลก เร่งรัดการศึกษาแผนงาน สู่การจัดทำเขตการค้าเสรีเอเปค ซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่ 2550 ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว โอกาสนี้ พลเอกฉัตรชัย กล่าวต่อที่ประชุม ว่า ปัจจุบัน SMEs ถือเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างแท้จริง แต่การขับเคลื่อนอย่างจริงจังยังไม่เกิดขึ้น จึงเสนอให้ทุกประเทศสนับสนุนให้บรรลุสู่เป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงข้อมูล แหล่งเงินทุน เทคโนโลยี และการสนับสนุน SMEs โดยใช้ internet ให้เป็นประโยชน์ ขณะที่ไทยอาสาศึกษาการนำ SMEs สาขาเกษตร เข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตอาหารโลก ซึ่งไทยมีความเชี่ยวชาญและพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสมาชิกเอเปค
นอกจากนี้ เอเปคยังได้มีการทำแผนงาน เพื่อนำไปสู่การเจรจาเขตการค้าเสรี โดยปีนี้ คาดว่าจะสามารถนำเสนอผลการศึกษาได้ภายในปีหน้า ที่ประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ยังได้รับรองแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค ซึ่งจะลดต้นทุนการค้าที่เกิดจากกฎระเบียบ โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 ภายในปีนี้ จัดทำฐานข้อมูลการค้าเอเปค การปรับประสานการทำงานในเรื่องการค้าบริการที่กระจายอยู่ในกลุ่มต่างๆ ให้สอดประสานกัน การลดภาษีสินค้าสิ่งแวดล้อม 54 รายการ ให้เหลือภาษีไม่เกินร้อยละ 5 ภายในสิ้นปี และจัดทำคู่มือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วในภาวะเกิดภัยพิบัติ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากภูมิภาคนี้มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติทั้งจากแผ่นดินไหว ไต้ฝุ่นและน้าท่วม”

 
ภาพจาก http://money.sanook.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin