ข่าวต้นชั่วโมง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แถลงผลการประชุมร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 5

260
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แถลงผลการประชุมร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 5 ว่า ที่ประชุมได้ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย โดยการสำรวจ ออกแบบและก่อสร้าง ช่วงที่ 1 กรุงเทพฯ – แก่งคอย และช่วงที่ 3 แก่งคอย – นครราชสีมา มีความก้าวหน้ามาก ส่วนช่วงที่ 2 แก่งคอย – มาบตาพุต และช่วงที่ 4 นครราชสีมา – หนองคาย อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยจะสรุปจำนวนสถานีและการปรับเปลี่ยนเส้นทางไม่เกิน ร้อยละ 20 ของเส้นทางในช่วงที่ 1 และ 3 ได้ในสองสัปดาห์ และเริ่มก่อสร้างได้ภายในเดือนตุลาคม 2558 ด้านรูปแบบความร่วมมือและการลงทุน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ไทยรับผิดชอบการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน, ไทยเสนอให้จีนพิจารณาร่วมทุนระหว่างไทย-จีน ด้านเทคโนโลยีและการเดินรถ โดยหลักการจะเป็นการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน แหล่งเงินทุน ยึดตามหลักการเดิม คือ ฝ่ายไทย จะดูแลในเรื่องจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน การก่อสร้างงานโยธา ฝ่ายจีนจะดูแลในเรื่องระบบรถไฟ อาณัติสัญญาณ ระบบความคุม ใช้เงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน หรือเงินกู้จากธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกของจีน (China EXIM Bank) และงานเดินรถและการซ่อมบำรุง จะเป็นการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนไทย-จีน ทั้งนี้ หากไทยจะกู้เงินจากจีน ทางจีนยินดีที่จะพิจารณาให้ไทยกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยไม่กำหนดว่าจะต้องเป็นสกุลเงินหยวน

ภาพจาก thainews.prd.go.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin