ข่าวต้นชั่วโมง

รัฐบาลไทย เร่งผลักดันให้อาหารฮาลาลไทย ติด 1 ใน 5 ของโลก

068
รัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมธุรกิจสินค้าฮาลาลไทย เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยติด 1 ใน 5 อันดับของโลกในฐานะผู้ส่งออกสินค้าฮาลาลภายในปี 2563 โดยเน้นการสร้างภาพลักษณ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้แก่สินค้า 3 กลุ่ม คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปา ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานฮาลาล นอกจากนี้ รัฐบาลจะเร่งประชาสัมพันธ์ตรารับรองฮาลาลไทย และสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้าร่วมงานแสดงสินค้าแฟชั่นมุสลิมในประเทศตุรกีและอินโดนีเซีย เนื่องจากเป็นงานใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2558 มูลค่าการส่งออกสินค้าฮาลาลจะอยู่ที่ 6,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือขยายตัว ร้อยละ 5.1
ภาพจาก http://www.bangkokbiznews.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin