ข่าวต้นชั่วโมง

รัฐบาลไทย เตรียมจัดงาน “ไทยแท้แท้” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

026

เมื่อวานนี้ที่โรงละครแห่งชาติ มีการแถลงข่าวโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ที่ สหราชอาณาจักร ภายใต้ชื่องาน “ไทยแท้แท้” “Totally Thai” โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า รัฐบาลไทย โดยกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเผยแพร่พระเกียรติยศ และพระเกียรติภูมิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 160 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร โดยประเทศไทย ได้นำกิจกรรมการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ ไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวต่างชาติอย่างยิ่งใหญ่ ได้แก่ การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ในวันที่ 18 มิ.ย. ที่ โรงละครรอยัล อัลเบิร์ต ฮอลล์ การจัดเทศกาลภาพยนตร์ไทย ระหว่างวันที่ 25-27 มิ.ย. ที่ สถาบันศิลปะภาพยนตร์และโทรทัศน์แห่งอังกฤษ และนิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย “ไทยแลนด์อาย “ ที่ หอศิลป์ซาท์ซิ ระหว่างเดือน พ.ย.-ธ.ค.นี้

 

 
ภาพจาก http://www.dailynews.co.th/

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.