ข่าวต้นชั่วโมง

รัฐบาลไทย รณรงค์ให้ประชาชนใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าใส่ของแทนถุงพลาสติก เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

198
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยรณรงค์ให้ประชาชนใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าใส่ของแทนถุงพลาสติก ซึ่งสอดคล้องกับการที่ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้องดให้บริการถุงพลาสติกทุกวันที่ 15 ของเดือน ขณะเดียวกันรัฐบาลได้จัดโครงการบัตรเดียวเขียวทั่วไทย เพื่อให้ประชาชนสะสมคะแนนและแลกสิทธิประโยชน์จากการซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในห้างสรรพสินค้านำร่อง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีขอให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนของชาติอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการตาวิเศษ การสร้างวินัยในโรงเรียน การประกวดชุมชนปลอดขยะ เพื่อสร้างนิสัยที่ดีให้แก่เยาวชน

ภาพจาก http://thainews.prd.go.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.