ข่าวต้นชั่วโมง

รัฐบาลจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 18 สค นี้

345
รัฐบาลจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญของรัฐซึ่งมีจำนวนกว่า 30 ล้านคน ได้มีโอกาสออมเงินไว้เพื่อสร้างหลักประกันให้กับชีวิตในยามที่ไม่มีรายได้ประจำ โดยเปิดให้ประชาชนที่มีอายุ 15-60 ปี สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยส่งเงินสะสมขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 50 บาท แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี ซึ่งผู้ออมมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยและรัฐบาลจะจ่ายสมทบให้อีกตามสัดส่วนอายุ เมื่อผู้ออมมีอายุครบ 60 ปี ก็จะได้รับเงินบำนาญเป็นรายเดือนตลอดชีพ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป

ภาพจาก news.mthai.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin