ข่าวต้นชั่วโมง

รัฐบาลจัดงานเลี้ยงละศีลอดเดือนรอมฎอน ปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 ที่ทำเนียบรัฐบาล

269
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอด เดือนรอมฎอน ปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลโดยมี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ผู้แทนเอกอัครราชทูตมุสลิมประจำประเทศไทย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรมุสลิมแห่งประเทศไทย ประธานมูลนิธิสมาคมการกุศลมุสลิม สื่อมวลชนมุสลิม ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภาคใต้และภาคเหนือและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมละศีลอด เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง โดยในพิธีละศีลอดได้จัดสถานที่ให้ทำพิธีละหมาดมักริบ ขณะเดียวกันจุฬาราชมนตรีได้อ่านดูอาขอพรและกล่าวขอบคุณรัฐบาล สำหรับการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอนของชาวมุสลิมถือเป็นความประเสริฐที่ยิ่งใหญ่ และเป็นพื้นฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกัน โดยเฉพาะขณะนี้ที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น ทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ส่วนรัฐบาลตั้งใจแก้ปัญหาทั้งหมดและต้องทำให้ก้าวหน้า ดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียม โปร่งใส เป็นธรรม และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมีขึ้นนั้นทุกคนต้องได้รับประโยชน์

ภาพจาก thainews.prd.go.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin