ข่าวต้นชั่วโมง

รัฐบาลจัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2558 สร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

103พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะเป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2558 ในเช้าวันนี้ (5 มิ.ย.58) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ที่มีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)เป็นหน่วยงานหลัก โดยจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วนในสังคมไทยและต่างประเทศ ถึงความมุ่งมั่นและจริงใจของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตลอดจนให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะมีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานสำคัญในด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และร่วมกันเป็นหูเป็นตาเพื่อช่วยแก้ไข รวมถึงสร้างพลังให้แก่หน่วยงานองค์กรที่ปฏิบัติภารกิจ ได้มุ่งมั่น ตั้งใจในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ นอกจากนึ้ยังมีกิจกรรมการเสวนา และเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เชื่อมโยงด้านการค้ามนุษย์ในประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมในระดับประเทศ

ภาพจาก http://www.naewna.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin