ข่าวต้นชั่วโมง

รองนายกรัฐมนตรีย้ำไทยต้องเร่งพัฒนาประเทศให้เศรษฐกิจดิจิตอลเติบโต รองรับต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก

apputa-696x380

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 ว่า ขณะนี้โลกมีความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจึงควรใช้ช่วงเวลาดังกล่าวพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลให้เจริญเติบโตและเข้าไปอยู่ในระบบเศรษฐกิจทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการผลิตภาคบริการและภาคสังคม เพื่อให้ประเทศไทยไม่มีความแตกต่างทางรายได้และลดความไม่เท่าเทียมทางโอกาสในการเข้าถึงสิ่งต่างๆ ทั้งนี้หากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะทำให้ภาคการผลิตของไทยสูญเสียโอกาสในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการลงทุนและจะทำให้ไทยไม่มีที่ยืนในเวทีโลก เพราะประเทศต่างๆ กำลังปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจเช่นกัน ดังนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จะต้องสร้างความตื่นตัวให้กับคนในชาติให้มีความสนใจในเศรษฐกิจดิจิตอลมากขึ้น รวมทั้งจะต้องปรับปรุงกฏหมายต่างๆ ให้ทันสมัยและเอื้อต่อเศรษฐกิจดิจิตอลที่จะเจริญเติบโตไปในอนาคต

ภาพประกอบ : www.thansettakij.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.