ข่าวต้นชั่วโมง

รมช.มหาดไทย เปิดงาน “OTOP วิถีไทยจากร้อยสู่ล้าน” ตั้งเป้ายอดจำหน่าย 1 แสนล้านบาท

057
เมื่อวานนี้ นายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย เป็นประธานในการเปิดงาน OTOP Midyear 2015 ภายใต้ชื่อ “OTOP วิถีไทยจากร้อยสู่ล้าน” พร้อมกล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและศักยภาพให้กับสินค้าโอทอป ในทุกๆด้านมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ โดยการนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาใช้ควบคู่ไปกับการสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าโอทอปของไทย การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การตลาด แหล่งเงินทุน ตลอดจนการสร้างช่องทางการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงสินค้า OTOP ชุมชนสู่สากลและประชาคมอาเซียน โดย ในปี 2558 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยตั้งเป้าหมาย การจำหน่ายให้ได้ 1 แสนล้านบาท นายสุธี กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดงาน OTOP Midyear 2015 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 31 พ.ค.2558 ที่อาคารเอ็กซิบิชั่นฮอลล์ 3 – 8 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การจำหน่ายสินค้าโอทอป ระดับ 3 – 5 ดาวที่คัดสรรมากว่า 1,500 ร้านค้า การสาธิตและแสดงนิทรรศการโอทอปนวัตกรรม และสินค้าจากกลุ่มเยาวชนโอทอปจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อแสดงถึงกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สะท้อนถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของแต่ละภาค ขณะเดียวกันมีกการจำหน่ายสินค้า OTOP Smile ของผู้ประกอบการรายใหม่ และร่วมอุดหนุนให้กำลังใจกลุ่มโอทอป จาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ และสินค้าจากสมาคมผู้พิการแห่งประเทศไทย

ภาพจาก http://www.dailynews.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin