ข่าวต้นชั่วโมง

มจพ เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 10-14 มิ.ย.นี้

154
ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวในพิธีเปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ว่า ตามที่มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) เห็นถึงความสำคัญในการมุ่งส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้มีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ ในสาขาต่างๆโดยได้จัดให้มีศูนย์อบรม สอวน.สำหรับพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ รวม 14 ศูนย์ เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศให้ได้ผลดียิ่งขึ้นนั้น ในปีนี้ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.ซึ่งเป็นหนึ่งใน 14 ศูนย์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 10-14 มิ.ย.2558 โดยมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก และเป็นตัวแทนจากศูนย์ สอวน.เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 300 คน

ภาพจาก http://www.ma.kmutnb.ac.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin