ข่าวต้นชั่วโมง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดนิทรรศการ”เฉลิมสยามบรมราชกุมารี”

489
ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยถึงงานนิทรรศการวิชาการ “มจพ. เฉลิมสยามบรมราชกุมารี นิทรรศการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ต.ค.นี้ ว่า นิทรรศการวิชาการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา และเนื่องในโอกาสที่ มจพ.สถาปนาครบ 56 ปี สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสก่อตั้งครบ 25 ปี และบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมันก่อตั้งครบ 10 ปี ในโอกาสเดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยจะทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และน้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องมือ เครื่องจักร ตลอดจนอุปกรณ์การศึกษาและสื่อการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในเครือโรงเรียนจิตรลดา ภายในงานยังจัดการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และการบรรยายพิเศษ การบรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อต่างๆ อาทิ ทำไมต้องนานาชาติ แนวคิดเพื่อคนไทยก่อนตามไปเออีซี, การบริหารความคิด ความเข้าใจ และทำงานอย่างไรให้มีความสุข, ประสบการณ์ในประเทศเยอรมัน เป็นต้น

ภาพจาก thainews.prd.go.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin