ข่าวต้นชั่วโมง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เร่ง ผลิต”บัณฑิตมูลค่าเพิ่ม”ให้บริการอาเซียน

045
ผศ.ดร.ประกาย จิโรจน์กุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) กล่าวถึงความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มสด. มีความพร้อมอย่างมากในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่นานาประเทศ ภายใต้นโยบาย การผลิตบัณฑิตที่มีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งปีการศึกษา 2558 นี้ คณะได้เปิดวิชาเลือกเสรีขึ้นใหม่ คือรายวิชาการดูแลสุขภาพข้ามวัฒนธรรม วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมและคำนึงถึงความแตกต่างในการให้บริการรักษาผู้ป่วยแต่ละประเทศ เชื้อชาติ ศาสนา ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อพร้อมรักษาผู้ป่วยได้ในระดับสากล โดยนโยบายการผลิตบัณฑิตที่มีมูลค่าเพิ่ม คือการจัดกิจกรรมเสริมควบคู่กับวิชาการที่เข้มแข็ง โดยเน้นให้นักศึกษามีต้นทุนทางด้านภาษาที่ดี ไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ยังเน้นภาษาอาเซียนด้วย โดยร่วมงานบริการวิชาการกับนานาประเทศ ภายใต้โครงการชิป ออฟ ไลฟ์ ซึ่งเป็นเรือสำราญขนาดใหญ่ รับอาสาสมัครทั่วโลกล่องเรือไปในลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อบริการตรวจและรักษาคนไข้ฟรี โดยส่วนใหญ่จอดเรือให้บริการที่ประเทศลาวและกัมพูชา มีประชาชนเข้าใช้บริการไม่ต่ำกว่า 100 คนต่อวัน นับเป็นประสบการณ์ตรงที่จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมนำอาจารย์ต่างชาติมาสอน การออกค่ายกับชาวต่างชาติ และการส่งนักศึกษาไปเรียนรู้ สร้างเสริมประสบ การณ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
ภาพจาก www.tlcthai.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.