ข่าวต้นชั่วโมง

มทร.รัตนโกสินทร์ ระบุว่าปีการศึกษา 58 ปี จะเน้นเทคโนโลยีและภาษา ต้อนรับอาเซียน

475
ผศ.ศิวะ วสุธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทร.รัตนโกสินทร์) กล่าวว่า สืบเนื่องจาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) มีแนวคิดอยากให้เพิ่มผลการวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากลของบัณฑิต โดยใส่ไว้ในใบแสดงผลการศึกษา (ทรานสคริปต์) ซึ่งเรื่องนี้พูดกันมานานกว่า 10 ปี ทาง มทร.รัตนโกสินทร์ อยากทำเช่นกันในลักษณะให้มีศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ และให้นักศึกษามาทดสอบและนำผลที่ได้ไปใช้สมัครงาน ซึ่ง มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยน้องใหม่ก่อตั้งได้เพียง 11 ปี ดังนั้น จะพยายามให้เกิดขึ้นในอนาคต มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับเรื่องเทคโนโลยีและภาษาสากล ยิ่งเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คนรุ่นใหม่หนีไม่พ้นและต้องใฝ่คว้าหาความรู้มากขึ้นเนื่องจากจะต้องแข่งขันกันสูงขึ้น แต่ มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งวิชาชีพ นักศึกษา มทร.มีทั้งที่จบมาจากสายอาชีพระดับ ปวส. และสายสามัญ หรือ ม. 6 เมื่อมีความหลากหลายเราจึงตั้งโจทย์ว่าจะทำเช่นไรให้นักศึกษามีทักษะการสื่อสารได้ ทางมหาวิทยาลัยจึงประกาศนโยบายให้ปีการศึกษา 2558 เป็นปีแห่งเทคโนโลยีและภาษาสากล โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาให้กับนักศึกษา รวมถึงคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยด้วย

ภาพจาก sdd.rmutr.ac.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin