ข่าวต้นชั่วโมง

ภาคประชาชน เสนอ ขอให้ปรับเกาะกลางถนนเป็นเลนจักรยาน แต่ กทม.แจ้งว่าเป็นไปได้ยาก ต้องทำ เป็นโครงการในถนนสายใหม่เท่านั้น

017

นายสุธน อาณากุล ผู้อำนวยการกองสำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร (กทม.)เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานในพื้นที่กรุงเทพฯว่าขณะนี้กทม.ได้เร่งดำเนินการปรับปรุงรูปแบบเส้นทางให้เหมาะสมกับกายภาพของแต่ละถนนสายหลักถนนสายรอง ซอยย่อย และถนนในชุมชนโดยการปรับปรุงพื้นผิวฝาท่อระบายน้ำ ขีดสีตีเส้นเพิ่มความชัดเจนเพื่อให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด สำหรับแนวทางที่ภาคประชาชนมีการเสนอแนะให้กทม.พัฒนาปรับปรุงเกาะกลางถนนในพื้นที่กรุงเทพฯให้เป็นเลนจักรยานนั้นนายสุธน กล่าวว่า ถือเป็นแนวคิดที่ดีแต่เนื่องด้วยกายภาพของเกาะกลางถนนแต่ละเส้นของกรุงเทพฯมีลักษณะค่อนข้างแคบมีพื้นที่กว้างไม่เพียงพอจึงเป็นไปได้ยากที่จะดำเนินการปรับปรุงให้เป็นเลนนักปั่นซึ่งโดยปกติเลนจักรยานไป-กลับควรมีความกว้างประมาณ 2 เมตร แต่เบื้องต้นก็คาดว่าอาจจะมีความเป็นไปได้หากเป็นโครงการที่มีการตัดถนนสายใหม่ซึ่งต้องดำเนินการออกแบบควบคู่ไปกับการก่อสร้างถนน สำหรับความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานนั้นก็จะต้องมีอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่อาทิกระดิ่ง จะต้องส่งเสียงได้ในระยะ30 เมตร เครื่องห้ามล้อ ต้องหยุดได้ทันที โคมไฟติดหน้ารถ ไม่น้อยกว่า1ดวงมองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า15 เมตรและโคมไฟติดท้ายรถ ไม่ต้องกว่า1 ดวงสีแดง หรือวัตถุสะท้อนแสงเป็นต้น ซึ่งเป็นข้อกำหนดตามกฎหมายในพ.ร.บ.การจราจรทางบกอยู่แล้วนอกจากนี้ผู้ขับขี่จะต้องใช้ช่องทางที่จัดไว้ให้สำหรับรถจักรยานกรณีไม่มีช่องทางรถจักรยานต้องขี่ชิดขอบทางด้านซ้ายหรือไหล่ทางให้มากที่สุด

 

ภาพจาก http://manager.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.