ข่าวต้นชั่วโมง

ภากทม.กระตุ้นผู้บริหารเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบให้ประชาชน หลังเร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนได้เพียง 18 เปอร์เซนต์

380
นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์สมาชิกสภากทม. เสนอญัติขอให้กทม.เร่งจัดทำแผนให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบอย่างเร่งด่วนต่อที่ประชุมสภากทม. โดยกล่าวว่าโรคคอตีบเป็นโรคที่มีพิษจากเชื้อแบคทรีเรียเข้าสู่ทางเดินหายใจและเข้าไปทำลายหัวใจซึ่งเชื้อจะติดอยู่ในลำคอผู้ป่วยสามารถติดต่อได้ง่ายจากการไอจามและส่วนใหญ่จะแพร่กระจายอยู่บริเวณพื้นที่ชุมชนแออัด โดยปัจจุบันพบว่ามีการระบาดของโรคคอตีบในกทม.และมีประชาชนในกทม.เสียชีวิต 1ราย ที่ผ่านมาทางกระทรวงสาธารณะสุขได้ทำการรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบในกลุ่มอายุ20-50ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานต่ำ โดยเริ่มจากวันที่1 ม.ค.58 ทั่วประเทศสามารถฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ70% แต่ในขณะที่กทม.เริ่มฉีดวัคซีนไปเพียง18% ดังนั้นจึงขอให้ทางกทม.จัดทำแผนเร่งด่วนโดยให้สำนักอนามัยสำนักการแพทย์และสำนักงานเขตร่วมกับสาธารณะสุขเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ให้บริการในแหล่งชุมชนแออัดทั้ง2,059แห่งในกทม. ทั้งนี้วิธีการป้องกันโรคคอตีบคือ1.แยกผู้ป่วยผู้สัมผัสทางโรค พาหะ2.สวมใส่หน้ากากอนามัย 3.ล้างมือเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อจากผู้ป่วยและพาหะรวมถึงการป้องกันการรับเชื้อ ทั้งนี้ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบในญัตติดังกล่าวและส่งข้อมูลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการต่อไป.

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin