ข่าวต้นชั่วโมง

ฟิลิปปินส์เริ่มการหาเสียงอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคาร 3 เดือนก่อนถึงการเลือกตั้งทั่วไป พร้อมกันทั่วประเทศ

1278902

ฟิลิปปินส์เริ่มการรณรงค์หาเสียงอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคาร 3 เดือนก่อนถึงการเลือกตั้งแห่งชาติ วันที่ 9 พ.ค. 2559 ซึ่งจะมีการเลือกตั้งทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับท้องถิ่น พร้อมกันทั่วประเทศ รวมถึง การเลือกตั้งประธานาธิบดีคนที่ 16 เพื่อทำหน้าที่ต่อจาก ประธานาธิบดีเบนิกโน อาคีโน ที่ 3 ผู้นำคนปัจจุบัน ที่จะครบวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปีในเดือน มิ.ย.ที่จะถึง    กฎหมายรัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์ ฉบับปี พ.ศ. 2530 กำหนดให้ประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งได้สมัยเดียววาระ 6 ปี    การเลือกตั้งครั้งนี้มีขึ้น 3 ทศวรรษ หลังจากประเทศประชากรกว่า 100 ล้านคน หลุดพ้นจากการปกครองของอดีตผู้นำเผด็จการ จากการปฏิวัติ “พลังประชาชน” ในปี 2529 และเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ในรัฐบาลของอาคีโน ที่ก้าวขึ้นสู่อำนาจด้วยการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต และขจัดความยากจน“

ที่มา : www.dailynews.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.