ข่าวต้นชั่วโมง

ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าองค์การอนามัยโลกล้มเหลวในการรับมือกับไวรัสอีโบลา

278
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นคณะทำงานอิสระของสหประชาชาติให้ความเห็นว่า การที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเมื่อวันที่ 8 สิงหาคมปีที่แล้วนั้น ล่าช้าเกินไป หลังการแพร่ระบาดผ่านไป 5 เดือน ซึ่งเป็นการใช้แผนเชิงรับมากกว่าเชิงรุก อีกทั้งยังล้มเหลวในการแจ้งเตือนผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ นอกจากนี้ในช่วงเดือนแรกๆที่เกิดวิกฤติการระบาด นางมาร์กาเร็ต ชาน ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกตลอดจนเจ้าหน้าทีระดับสูงต่างก็ล้มเหลวที่จะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดและเป็นอิสระในการประสานงานกับรัฐบาลที่มีการแพร่เชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกาตะวันตก ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปกว่า 11,000 คน นับตั้งแต่เกิดการระบาดต่อเนื่องนาน 18 เดือน.

ภาพจาก www.dailynews.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin