ข่าวต้นชั่วโมง

ผู้บริหารโครงการรถจักรยานสาธารณะปันปั่น เตรียมขอบริหารต่อพร้อมขยายจุดตั้งสถานี เส้นทางที่มีออฟฟิศหนาแน่น

sdsf

ทพญ.จุไรภรณ์ วิจักขณวงศ์ ผู้บริหารโครงการรถจักรยานสาธารณะปันปั่น เปิดเผยว่า จากที่บริษัทได้ดำเนินการ โครงการจักรยานสาธารณะปันปัั่น ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกับบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัดหรือเคที วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งตามเงื่อนไขการดำเนินโครงการจะมีการจัดเก็บค่าสมาชิกและค่าเช่าจักรยานตามระยะเวลาที่ใช้เดินทาง โดยบริษัทฯจะให้บริการจักรยานที่มีความพร้อมใช้โดยประชาชนสามารถขี่และคืนจักรยานได้ที่สถานีปันปั่นสถานีใดก็ได้เพื่ออำนวยความสะดวกเป็นทางเลือกในการเดินทางอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย ช่วยลดมลพิษ และยังได้ออกกำลัง ซึ่งปัจจุบันจัดเก็บเฉพาะค่าสมาชิกรวม 320 บาทเท่านั้น ยังไม่มีการจัดเก็บค่าเช่าจักรยานแต่อย่างใด โดยปัจจุบันได้รับรายได้จากป้ายโฆษณาบริเวณสถานีที่มีอยู่จำนวน 2 ป้ายต่อสถานี ซึ่งทำให้พอจะบริหารจัดการโครงการต่อไปได้แต่ยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด แต่มีความตั้งใจที่จะให้โครงการนี้เป็นทางเลือกในการเดินทางของประชาชนต่อไป โดยได้เสนอเรื่องเพื่อขอต่อสัญญาบริหารโครงการดังกล่าว และขอขยาย เส้นทางจุดติดตั้งสถานีปันปั่นเพิ่มเติมโดยเฉพาะพื้นที่ที่ต่อเชื่อมเข้าถึงบริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ รวมทั้งบริเวณย่านอาคารสำนักงานหนาแน่น เพื่อให้ประชาชนได้มีช่องทางในการเดินทางอีกรูปแบบหนึ่ง

ที่มา : www.dailynews.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.