ข่าวต้นชั่วโมง

ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่สุวรรณภูมิ กำชับดูแลราคาอาหารและน้ำดื่ม ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

1458726854-b1b02f72fe2c022c35b8e0927bddc95c

 

พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวภายหลังการลงตรวจราคาอาหารและเครื่องดื่มภายในอาคารผู้โดยสนามบินสุวรรณว่า ในส่วนการลงตรวจสนามบินสุวรรณภูมิในครั้งนี้เป็นการขยายผลการแก้ไขปัญหาราคาอาหารและเครื่องดื่มที่มีราคาสูงในสนามบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ขอให้สนามบินสุวรรณภูมิ กวดขันให้ผู้ประกอบการกำหนดราคาอาหารและเครื่องดื่มตามที่ทำสัญญาไว้กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) ทั้งนี้ได้สั่งการให้มีการนำน้ำเปล่ามาขายในพื้นที่ด้านในอาคารผู้โดยสารในราคา 7-10  บาทแต่ในพื้นที่ส่วนนอกอาคารผู้โดยสารราคาน้ำเปล่าก็ได้มีการวางขายในราคา 7-10 บาท ส่วนราคาอาหารบางร้านก็ได้มีการปรับราคาให้ลดลงตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว คือสูงกว่าห้างสรรพสินค้าไม่เกิน 25% แต่ยังมีหลายร้านที่ราคายังสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งจากการสำรวจพื้นที่จุด Food stop เป็นจุดที่มีการขายอาหารสำเร็จรูป อาหารปรุงสำเร็จและเครื่องดื่มหลายประเภทพบว่าบางร้านมีราคาที่สูง โดยเฉพาะน้ำเปล่าที่บางร้านไม่มีวางจำหน่าย มีเพียงการนำน้ำแร่มาจำหน่าย ซึ่งมีราคาที่สูงถึงขวดละ 40 บาทหรือ 120 บาท

ภาพประกอบ : www.tnamcot.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.