ข่าวต้นชั่วโมง

ผลวิจัย ระบุว่า ยุโรปทิ้งอาหารมากถึง 22 ล้านตันต่อปี โดยมีอังกฤษเป็นชาติที่กินทิ้งขว้างมากที่สุด


คณะนักวิจัยภายใต้สังกัดของคณะกรรมาธิการยุโรปเผยผลการศึกษา วิเคราะห์แหล่งน้ำและไนโตรเจนที่สูญเสียไปผ่านทางการทิ้งอาหารของผู้บริโภคใน 6 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ เยอรมนีและโรมาเนีย ผลปรากฎโดยเฉลี่ยสหภาพยุโรป(อียู) มีการทิ้งอาหารมากถึง 22 ล้านตันต่อปี และร้อยละ 80 เป็นอาหารประเภทที่สามารถหลีกเลี่ยงการทิ้งขว้างได้ ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่พบอัตราการทิ้งอาหารมากที่สุด เฉลี่ยแล้วสามารถเปรียบเทียบได้กับการทิ้งถั่วหนึ่งกระป๋องต่อประชากรหนึ่งคนทุกวัน ส่วนโรมาเนียเป็นประเทศที่ทิ้งอาหารน้อยที่สุดแต่ก็ยังสามารถเปรียบได้กับการทิ้งแอปเปิ้ลหนึ่งผลต่อประชากรหนึ่งคนทุกวัน

ภาพจาก www.thaihealth.or.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin