ข่าวต้นชั่วโมง

ปลัดกระทรวงคมนาคมเร่งศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้าง มอเตอร์เวย์ เส้นทางกาญจนบุรี-บ้านพุน้ำร้อน

442
นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังกระทรวงคมนาคมประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.) ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ว่าภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้เสนอให้กกร.เร่งรัดดำเนินการโครงการศึกษาความเป็นไปได้ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์) เส้นทางกาญจนบุรี-บ้านพุน้ำร้อน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายของเมียนมาที่รัฐบาลไทย-เมียนมาร่วมกันผลักดัน โดยปัจจุบันได้ขออนุมัติใช้พื้นที่ของทหารอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว พร้อมนำไปพัฒนาได้ทันทีเพียงแต่ต้องออกแบบให้สอดคล้องกันเท่านั้น ด้านนายชูศักดิ์ เกวี อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัทที่ปรึกษาโครงการเร่งรัดศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการ เนื่องจากช่วงแรกจะเร่งดำเนินการช่วงบางใหญ่-กาญจนบุรี ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะพิจารณาดำเนินการในช่วงกาญจนบุรี-บ้านพุน้ำร้อนเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับไว้ก่อน ขณะนี้ได้แนวเส้นทางเบื้องต้นพร้อมกับลงพื้นที่เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนที่จะได้รับผลกระทบ ส่วนจะได้ดำเนินโครงการเมื่อไหร่นั้นต้องรอดูนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้คาดว่าการศึกษาออกแบบแล้วเสร็จไม่เกินกลางปี 2559

ภาพจาก www.voiceofnavy.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin