ข่าวต้นชั่วโมง

ปลัดกทม. สั่ง 50 เขต สำรวจจำนวนช้างล่าสุด หลังกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบให้จดทะเบียนตั๋วรูปพรรณใหม่

434
นายสัญญา ชีนิมิตรปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.)แจ้งให้ผู้อำนวยการเขตทั้ง50 เขตดำเนินการสำรวจจำนวนช้างที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองได้นำช้างมารับจ้างในพื้นที่ ว่ามีตั๋วรูปพรรณถูกต้องหรือไม่หากมีการครอบครองช้างโดยตั๋วรูปพรรณแบบเก่าหรือเปลี่ยนผู้ครอบครองไปแล้วให้สำนักงานเขตตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้ถูกต้องและจัดทำตั๋วรูปพรรณแบบใหม่ให้ เนื่องจากกรมการปกครองได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสัตว์พาหนะ(ฉบับที่2)พ.ศ.2557 โดยให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ดำเนินการในกรณีต่างๆ เช่น กรณีเจ้าของช้างหรือผู้แทนมายื่นขอเปลี่ยนตั๋วรูปพรรณช้าง(ส.พ.5)หรือใบแทนตั๋วรูปพรรณช้าง(ส.พ.10)โดยนำตั๋วรูปพรรณช้างหรือใบแทนฉบับเดิมมาแสดงต่อนายทะเบียนให้นายทะเบียนรับคำขอและออกใบรับคำขอไว้เป็นหลักฐานจากนั้นให้นายทะเบียนตรวจสอบข้อมูลตั๋วให้ตรงกับข้อมูลที่ที่ได้นำมาบันทึกไว้ในระบบทะเบียนสัตว์หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้แก้ไขให้ถูกต้อง แต่ปัจจุบันยังพบว่าสำนักทะเบียนบางแห่งยังไม่ดำเนินการเปลี่ยนตั๋วแบบใหม่ได้ครบตามที่ได้บันทึกข้อมูลไว้ จึงขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดดำเนินการสำรวจและตรวจสอบทะเบียนหากเป็นตั๋วรูปพรรณเก่าหรือยังไม่มีการเปลี่ยนผู้ครอบครองให้เป็นปัจจุบันก็ให้ตรวจสอบเพื่อโอนกรรมสิทธิ์และขึ้นทะเบียนตั๋วรูปพรรณแบบใหม่

ภาพจาก www.dailynews.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin