ข่าวต้นชั่วโมง

ไทยได้รางวัลจากเอฟเอโอ ประเทศที่สามารถลดจำนวนและสัดส่วนผู้อดอยากหิวโหยและขาดสารอาหารเกินเป้า

144
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมประชุมสมัชชาองค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ(FAO)ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 6 – 13 มิถุนายน 2558 ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ว่า ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยเข้ารับรางวัล “Recognizing achievements in the fight against hunger” ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการลดจำนวนประชากรและสัดส่วนของผู้อดอยากหิวโหย และขาดสารอาหาร ได้มากกว่าครึ่งหนึ่ง ตามเป้าหมายการพัฒนาของที่ประชุมอาหารโลก พร้อมกันนี้ ไทยยังสามารถลดสัดส่วนประชากรที่อดอยากหิวโหย ตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ซึ่งกำหนดเป้าหมายภายในปี 2558(MDG 1)ได้ร้อยละ 50 ซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ใน 72 ประเทศ ที่ได้รับรางวัลนี้ จากประเทศสมาชิก 194 ประเทศ โดยประเทศไทยสามารถลดจำนวนผู้อดอยาก หิวโหย และขาดสารอาหารจำนวน 19.8 ล้านคนในปี 2553 ลดเหลือ 5 ล้านคน ในปี 2558 ซึ่งสามารถลดสัดส่วนจากร้อยละ 34.6 เป็นร้อยละ 7.4 ภายในปี 2558 ซึ่งเป็นผลจากที่ประเทศไทย ได้ดำเนินนโยบายเพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรและอาหาร ด้านการสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง

ภาพจาก http://www.thaigov.go.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin