ข่าวต้นชั่วโมง

ฉลอง100ปีชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก

066

เมื่อวานนี้นายสมพร เทพสิทธา ประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร( รองประธานคณะกรรมการจัดงาน ฉลอง 100 ปีชาตกาล ) พร้อมด้วย นายนรชิต สิงหเสนี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (รองประธานคณะกรรมการจัดงาน ฉลอง 100 ปีชาตกาล) นางพิชญา เมืองเนาว์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ผู้แทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ( ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล )ได้ร่วมแถลงข่าว ถึงการจัดงานฉลอง 100 ปีชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7 มิถุนายน 2558 ที่กระทรวงการต่างประเทศ และการจัดนิทรรศการชีวประวัติและผลงาน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และเนื่องในโอกาสนี้ ได้มีการจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึก 100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ด้วย สำหรับหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร เป็นคนไทยคนเดียวและคนเอเชียคนที่สอง ที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ เป็นผู้นำสตรี ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ริเริ่มงานระดับชาติจำนวนมากตั้งแต่60 ปีที่แล้ว จึงเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจให้แก่สตรีไทยรุ่นต่อๆ มาได้พัฒนาตนเองให้มีคุณค่า ทำงานด้วยความเสียสละ ดำรงตนอย่างมีคุณธรรม เพื่ออำนวยประโยชน์ในการพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติ ตลอดมา

ภาพจาก http://www.chiangmainews.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin