ข่าวต้นชั่วโมง

ประชาชนตอบรับโครงการบ้านประชารัฐ เพียงไม่ถึงเดือนยอดผู้กู้ทะลุ 3.3 หมื่นราย เกินวงเงินที่เตรียมไว้

1458819521-b61b129c0e9cbbbde9456bfcf3c4281f

พลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าโครงการบ้านประชารัฐที่รัฐบาลสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรืออาชีพอิสระ เพื่อให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ ล่าสุดข้อมูลตั้งแต่ 23 มี.ค. – 18 เม.ย. 59 มีประชาชนยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Post Finance) ผ่าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) และธนาคารออมสิน รวมทั้งสิ้น 33,050 ราย ได้รับการอนุมัติแล้ว 1,628 ราย แบ่งเป็น การยื่นกู้ผ่าน ธอส.1,698 ราย อนุมัติ 332 ราย ธ.ออมสิน 31,352 ราย อนุมัติ 1,296 ราย“โครงการนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมาก ดูได้จากยอดตัวเลขขอสินเชื่อเกินกว่าวงเงินที่รัฐบาลเตรียมไว้ ซึ่งนายกฯ รู้สึกยินดีที่ประชาชนตอบรับโครงการเป็นอย่างดี แต่ก็ยังเป็นห่วงผู้กู้จำนวนหนึ่งที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การขอสินเชื่อ โดยเฉพาะข้าราชการที่มีปัญหาหนี้ครัวเรือน เช่น หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ เพราะแม้รัฐบาลจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อได้ แต่ผู้กู้แต่ละรายก็จะต้องมีความสามารถในการกู้หรือผ่อนชำระด้วย ไม่เช่นนั้นผู้กู้จะมีภาระหนี้สินล้นพ้นตัว และอาจเพิ่มหนี้เสียในระบบสถาบันการเงินได้”พลตรีสรรเสริญกล่าว สำหรับโครงการดังกล่าวต้องการสร้างโอกาสในการมีบ้านซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นแก่ผู้มีรายได้น้อย ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ครู และผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน เช่น ค้าขายหรือรับจ้าง รวมทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผ่านโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์

ภาพประกอบ : www.tnamcot.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.