ผู้บริหาร

rmutp-ceo-9-200x300-editรศ.วิมลพรรณ อาภาเวท
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
นายเกษม เขษมพุฒเรืองศรี
หัวหน้าฝ่ายรายการและข่าว
นางสาววราศิณีย์ สิงห์สุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *