บุคลากร

rmutp-ceo-9-200x300-editนายอรรถการ สัตยพาณิชย์
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา มทร.พระนคร
rmutp-ceo-9-200x300-editนายเกษม เขษมพุฒเรืองศรี
หัวหน้าฝ่ายรายการและข่าว
นางสาววราศิณีย์ สิงห์สุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายธุรการและเทคนิค
นางสาวนันทนา สีมา
นักวิชาการศึกษา
นายณัฐวุฒิ เศษกำปัง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายณัฐภัทรพล จุติการพาณิชย์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวเนศธิดา พรึงมณี
นักวิชาการศึกษา
นายตุรากร กรัณย์รณกร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.