ข่าวต้นชั่วโมง

บสย. มั่นใจสถาบันการเงินจะเข้าค้ำประกันสินเชื่อโครงการซอฟโลนต์ 100,000 ล้านบาท

439
นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ภายหลังที่ประชุม ครม.เห็นชอบให้ บสย. แก้เงื่อนไขโครงการค้ำประกันสินเชื่อพีจีเอส 5 โดยขยายกรอบวงเงินค้ำประกันจากเดิมอนุมัติไว้ 8 หมื่นล้านบาทให้เพิ่มเป็น 100,000 ล้านบาท ให้สอดรับกับโครงการซอฟโลนต์ เพื่อช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เชื่อว่าผลจากการปรับเงื่อนไขการค้ำประกันใหม่ จะทำให้สถาบันการเงินต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าใช้บริการค้ำประกันสินเชื่อกับ บสย.เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน มติที่ ครม.ให้ปรับเงื่อนไขการรับความเสี่ยงกรณีเกิดหนี้เสีย 30% แบ่งให้ บสย. เป็นผู้รับผิดชอบใน 15 % แรก และอีก 15 % ที่เหลือแบ่งความรับผิดชอบระหว่าง บสย. กับสถาบันการเงิน หรือคิดเป็นการจ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระการค้ำประกันสูงสุดไม่เกิน 22.5 % ของภาระค้ำประกันเฉลี่ยตลอดระยะเวลาโครงการ รวมทั้งได้ปรับระยะเวลาโครงการดังกล่าวจากสิ้นสุดคำขอในวันที่ 31 ธ.ค.59 เป็นสิ้นสุดคำขอในโครงการในวันที่ 30 มิ.ย.59 เนื่องจากต้องการให้สถาบันการเงินเร่งส่งลูกค้าเข้าโครงการให้เร็วมากขึ้น เพื่อให้เงินสินเชื่อได้ส่งไปถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเร็วขึ้น โดยคาดว่าจะมียอดค้ำประกันไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านบาทต่อเดือน

ภาพจากwww.posttoday.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin