ข่าวต้นชั่วโมง

นายกฯสั่งกทม.ดูแลน้ำในคลอง หวังให้ใช้อุปโภคบริโภคได้

img src=”http://radio.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2015/09/460.jpg” alt=”460″ width=”750″ height=”500″ class=”alignnone size-full wp-image-2399″ />
รายงานข่าวจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(กทม.)แจ้งว่าในการประชุมข้อราชการกับกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านมานั้นกทม.ได้เข้าร่วมการประชุมซึ่งนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีต้องการให้กทม.มุ่งเน้นการจัดการคุณภาพน้ำดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองในพื้นที่เพื่อให้น้ำในแม่น้ำลำคลองต่างๆมีความสะอาดสามารถใช้ในการอุปโภคและบริโภคได้และคลองต่างๆสามารถใช้ในการสัญจรได้สะดวกและสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้อีกทั้งนายกรัฐมนตรียังต้องการให้กทม.ดูแลพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำลำคลองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามตามสภาพพื้นที่ดังเดิมเนื่องจากที่ผ่านมากทม.ได้จัดสรรงบประมาณในการดูแลบำบัดน้ำเสียจำนวนมากแต่ยังไม่สามารถดำเนินการให้น้ำในแม่น้ำลำคลองเกิดความสะอาดได้ดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้กทม.หาแนวทางในการจัดทำท่อน้ำทิ้งขนาดใหญ่เพื่อรองรับน้ำเสียจากบ้านเรือนประชาชนและนำมาบำบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำต่างๆ ด้านนายสัญญาชีนิมิตร ปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.)กล่าวว่าระบบท่อระบายน้ำของกทม.ในปัจจุบันเป็นระบบท่อรวมคือรอรับน้ำเสียและน้ำฝนร่วมกันในท่อเดียว และระบายลงสู่แม่น้ำลำคลองต่างๆซึ่งหากจะพัฒนาให้สามารถแยกระบบรับน้ำระหว่างน้ำเสียและน้ำฝนหรือน้ำจากธรรมชาตินั้นจะต้องดำเนินการจัดทำระบบท่อระบายน้ำแยกใหม่ทั้งหมดทั่วพื้นที่ซึ่งต้องใช้งบประมาณมากกว่า 10,000ล้านบาทดังนั้นด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณกทม.จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้

ภาพจาก www.dailynews.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin