ข่าวต้นชั่วโมง

นักศึกษาจาก ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คิดค้นแอพพลิเคชั่นทายคำศัพท์อังกฤษบนโทรศัพท์มือถือ

032

นายเซาฟี วุฒิสมัย และนางสาวภัทรานิษฐ์ จิรสินชนารัตน์ นักศึกษาจากสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้คิดค้นแอปพลิเคชั่น โดยมี อาจารย์กษิดิ์กฤษณ์ ดำเกลี้ยง เป็นที่ปรึกษา มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อสร้างแอปพลิเคชันเกมส์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ระบบ Android และ iOS 2.เพื่อต้องการฝึกทักษะทางความคิดและจินตนาการของผู้เล่น 3.เพื่อเพิ่มรูปแบบการเล่นของแอปพลิเคชันให้มีหลากหลายยิ่งขึ้น 4.เพื่อส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของผู้เล่น นายเซาฟี วุฒิสมัย และนางสาวภัทรานิษฐ์ จิรสินชนารัตน์ และอาจารย์กษิดิ์กฤษณ์ ดำเกลี้ยง เปิดเผยว่า แอปพลิเคชันเกมส์ใบ้คำที่พัฒนาขึ้น สามารถใช้งานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS สามารถเล่น 2 คน หรือ เป็นทีมก็ได้ ปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรา จนมีพฤติกรรมติดมือถือ นอกจากนี้ จากการสำรวจโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังพบว่ามีเด็ก ร้อยละ 20.3 แอบใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างคาบเรียนบ่อย ถึงประจำ นอกจากนี้ยังมีเด็ก ร้อยละ 42.5 รู้สึกทนไม่ได้ ถ้าต้องอยู่คนเดียวโดยไม่มีโทรศัพท์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงคิดแอปพลิเคชั่นที่เด็กจะได้ใช้ประโยชน์ และเพลิดเพลินกับการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเป็นเกมใบ้คำ เพื่อทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ได้ประโยชน์และเพลินเพลินจากการใช้โทรศัพท์มือถือ และมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ลดปัญหา “สังคม ก้มหน้า”

 

ภาพจาก https://www.facebook.com/PSUniversityTH

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin