ข่าวต้นชั่วโมง

อุณหภูมิของเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา เป็นเดือน พ.ค. ที่ร้อนที่สุดนับแต่มีการจดบันทึกเมื่อปี 2423

206
นายเดเรก อาร์นดต์ หัวหน้าฝ่ายสังเกตการณ์ ศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ องค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐ (เอ็นโอเอเอ) เผยว่า จากการวัดอุณหภูมิอากาศและผิวน้ำในเดือน พ.ค. 2558 ตัวเลขโดยเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคริสต์ศตวรรษที่ 20 มากถึง 1.57 องศาเซลเซียส ขณะที่ในการเปรียบเทียบเฉพาะช่วงเวลาเดือน พ.ค. ของแต่ละปีปรากฏว่า เดือน พ.ค. ปีนี้ร้อนที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอุณหภูมิของเดือน พ.ค. นับตั้งแต่มีการบันทึกเมื่อปี 2423 เป็นต้นมา มากกว่าสถิติสูงสุดก่อนหน้านี้อย่างปี 2557 ถึง 0.08 องศาเซลเซียส“

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดกองสื่อสารองค์กร จำนวน 6 อัตรา ได้แก่ งานสื่อสารมวลชน 2 อัตรา งานบริหารสื่อใหม่ 2 อัตรา งานสื่อสารการตลาด 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน มัลติมีเดีย ด้านสื่อสารการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล www.hrm.offpre.rmutp.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 17- 23 มิถุนายน 2558 ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร 0-2665-3777 ต่อ 6022

ภาพจาก http://www.dailynews.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin