ข่าวต้นชั่วโมง

ธอส.เตรียมวงเงิน 10,000 ล้านบาท ขานรับนโยบายรัฐบาล ให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อย

513
นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อตอบสนองนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของภาครัฐและเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ พร้อมสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้ในวงเงินกู้ที่สูงขึ้นเพียงพอต่อการซื้อบ้าน ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักของธนาคาร ธอส.จึงเตรียมวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท จัดทำมาตรการเพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง โดยให้กู้สำหรับผู้ที่มีรายได้สุทธิไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน หรือวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท ธนาคารจะใช้เงื่อนไขผ่อนปรนการพิจารณาสัดส่วนความสามารถชำระหนี้ต่อรายได้ (DSR) เพิ่มเป็นร้อยละ 40-50 ของรายได้สุทธิต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยปีแรกร้อยละ 3.50 ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR–ร้อยละ 1.00 ต่อปี และกรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย MRR–ร้อยละ 0.75 ต่อปี วัตถุประสงค์ให้กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด และเพื่อปลูกสร้างอาคารหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 30 ปี

ภาพจาก www.manager.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin