ข่าวต้นชั่วโมง

ที่ประชุมมหาเถรสมาคม เห็นชอบปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช 1-4 ต.ค.นี้

478
เมื่อวานนี้ นายประดับ โพธิกาญจนวัตร รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.)ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ พศ. เสนอจัดโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประจำปี 2558 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2558 เนื่องด้วยในวันที่ 3 ตุลาคม 2558 จะเป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช ที่ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นปีที่ 102 และในวาระครบรอบ 2 ปีแห่งวันสิ้นพระชนม์ 24 ตุลาคม 2558 สำหรับกิจกรรมประกอบด้วยพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราช การปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนและนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์ อย่างไรก็ตามโครงการนี้จัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชและน้อมระลึกถึงพระเมตตาคุณที่ทรงประกอบพระศาสนกิจอันเป็นคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสอนและให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมเพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไป

ภาพจาก http://www.tnamcot.com/content/288504

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin