ติดต่อเรา

ที่อยู่ :เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท์ : 02-665-3891 ดูหมายเลขโทรศัพท์ภายใน

โทรสาร : 02-282-5550

อีเมล์ : radiomct@rmutp.ac.th