ข่าวต้นชั่วโมง

ตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเอกชน เข้าพบ นายอดินันท์ ปากบารา เพื่อยืนยันให้ สช.ดูแลกลุ่มโรงเรียนเอกชนต่อไป

365
นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า ตามที่สภาการศึกษาเอกชนร่วมกับสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทยจัดระดมความคิดเห็นเรื่อง “แนวทางการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ” โดยมีข้อเสนอแนะให้จัดตั้งหน่วยงานกลาง ที่อยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีมาดูแลกลุ่มโรงเรียนเอกชนแทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)นั้น หลังจากมีข้อเสนอแนะดังกล่าวออกมา ทางสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดได้มาพบตนเพื่อชี้แจงว่า กลุ่มโรงเรียนเอกชนรู้สึกไม่สบายใจ และยืนยันที่จะให้มี สช.เป็นหน่วยงานที่ดูแลโรงเรียนเอกชนเหมือนในปัจจุบัน และอยากให้มีการจัดตั้งสช.จังหวัดด้วย ซึ่้งตนได้พูดกับคณะผู้แทนโรงเรียนเอกชนที่เข้าพบว่า อยากให้โรงเรียนเอกชนเข้ามาช่วย สช.ปฎิรูปการศึกษาเอกชนด้วย โดยเฉพาะการแก้ไขกฎหมายเอกชนบางประเด็น เลขาธิการ กช. กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีที่สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยลงนามร่วมกันเกี่ยวกับการรับนักศึกษาที่มีรอยสักและระเบิดหู ในปีการศึกษา 2559 นั้น ในวันที่ 13 ส.ค.นี้ สช.จะหารือร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีฯ ซึ่งน่าจะมีทางออกที่ดี และขอยืนยันว่า ถ้าเด็กอยากเรียนต้องได้เรียนอย่างแน่นอน

ภาพจาก www.skprivate.go.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin