ดาวเคราะห์สีเขียว

ดาวเคราะห์สีเขียว -สนพ. ร่วมกับ มจธ. และ 3 การไฟฟ้า จัดทำแนวปฏิบัติเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า-13 ตค 59

3fcc1ce8

ภาพจาก http://www.energysavingmedia.com/

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.