ข่าวต้นชั่วโมง

ญี่ปุ่นประกาศเดินหน้าแผนเพิ่มสัดส่วนการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์เป็นกว่าร้อยละ 20

087
รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศเดินหน้าแผนเพิ่มสัดส่วนการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์เป็นกว่า 20 หรือ 1 ใน 5 ของสัดส่วนการใช้พลังงานทั้งประเทศภายในปี 2573 เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและลดการพึ่งพาน้ำมันจากต่างประเทศ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังมีการเผยแพร่ผลการศึกษาของคณะกรรมการพิเศษกระทรวงอุตสาหกรรมญี่ปุ่น ซึ่งได้ข้อสรุปว่า การใช้พลังงานนิวเคลียร์ถือเป็นเรื่องจำเป็น และถือเป็นทางออกเพื่อความอยู่รอดของเศรษฐกิจประเทศ ทั้งนี้สัดส่วนการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ของญี่ปุ่นอยู่ที่ระดับร้อยละ 1 เท่านั้นเมื่อปี 2556 แต่คาดว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะขยายสัดส่วนของการใช้พลังงานนิวเคลียร์เป็นร้อยละ 22-24 ภายในปี 2573 หากแผนการนี้ผ่านความเห็นชอบจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในช่วงกลางปีนี้.

ภาพจาก http://www.energysavingmedia.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin