ข่าวต้นชั่วโมง

งานเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา วันสุดท้ายเมื่อวานนี้เป็นไปอย่างคึกคัก

146
ประชาชนยังคงไปร่วมงานเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฏฐมีบูชา ที่จัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายกันอย่างคึกคัก ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้ความสนใจสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาประดิษฐานให้ประชาชนสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นจำนวนมาก และยังร่วมเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ นางโศรยา บุญยืน หนึ่งในผู้มาร่วมกิจกรรมในวันสุดท้าย กล่าวว่า มาเกือบทุกวันของการจัดงาน เนื่องจากใกล้ที่ทำงาน และเห็นว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการรวมสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตจากทั่วประเทศมาไว้ในที่เดียวกัน ทำให้ได้เข้าถึงวัดที่ไม่เคยไป หรือเดินทางไปยากได้ในการร่วมงานนี้ นอกจากนี้ ยังมีการอัญเชิญพระพุทธศิริชัยมุนีศรีศาสดา มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะบูชา การไหว้พระ 9 วัด การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ และการนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาบรรยายให้ประชาชนได้ร่วมรับฟัง เพื่อน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน การจัดนิทรรศการจากคณะสงฆ์นิกายต่าง ๆ และการนำเสนอโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จากศูนย์จริยศึกษา กรมการศาสนา ทั้งนี้ ภาคเอกชนยังได้จัดพิมพ์ภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แจกจ่ายประชาชนที่ท้องสนามหลวงโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และยังส่งไปแจกจ่ายที่ประเทศอินเดีย และเนปาล อีกด้วย

ภาพจาก https://www.facebook.com/worldvesakda

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin