ข่าวต้นชั่วโมง

ครม.เห็นชอบปรับวงเงินรถไฟฟ้าสีแดงเพิ่มอีกกว่า 16,000 ล้านบาท

โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติปรับกรอบวงเงินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต 3 สัญญา จากเดิม 75,548 ล้านบาท เป็น 93,950 ล้านบาท ส่วนสัญญาที่ 3 งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมตู้รถไฟฟ้าบางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชันเพิ่มกรอบวงเงินหลังจากต่อรองกับกลุ่มกิจการร่วมค้าเอ็มเอชเอสซี เพิ่มกรอบวงเงินจากเดิม 25,656 ล้านบาท เป็น 32,399 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 6,743 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงบประมาณได้ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กลับไปเจรจาปรับลดวงเงินค่าดำเนินการในส่วนสัญญาที่ 3 ลงอีก 473 ล้านบาท ซึ่งกระบวนการจากนี้ รฟท.จะต้องต่อรองราคากับผู้ชนะการประกวดราคาที่ได้ก่อนเสนอกระทรวงคมนาคมและลงนามในสัญญา “กระทรวงการคลังจะต้องพิจารณาหาเงินกู้ในส่วนที่ขาดอีกร้อยละ 9 หรือประมาณ 5,857 ล้านบาท หลังจาก รฟท.กู้เงินไจก้ามาดำเนินการโครงการรวมร้อยละ 91 ของมูลค่าโครงการทั้งหมด โดยสัญญา 3 ใช้เวลานานมากตั้งแต่ปี 2554 และได้ข้อยุติปี 2558 คาดว่าหลังจากลงนามในสัญญาเสร็จจะใช้เวลาดำเนินการ 48 เดือน คาดว่าภายในปี 2562 จะสามารถเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีแดงได้ เบื้องต้น รฟท.จะขอดำเนินการเดินรถเอง หากไม่สามารถดำเนินการได้จึงค่อยจ้างเอกชนมาเดินรถ

ที่มา : www.tnamcot.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.