ข่าวต้นชั่วโมง

คณะรัฐมนตรี อนุมัติเงินฝากในโครงการกองทุนการออมแห่งชาติให้สามารถนำมาลดหย่อนการชำระภาษีได้

495
พลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่าที่ประชุมอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ประชาชนที่ออมเงินในโครงการกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) สามารถนำยอดเงินฝากมาหักรายได้ เพื่อลดหย่อนการชำระภาษีได้ พร้อมอนุมัติให้ผลกำไรที่เกิดจากเงินลงทุนของกองทุนการออมแห่งชาตินำไปลงทุนไม่ต้องเสียภาษีเมื่อจ่ายคืนให้กับสมาชิกในกรณีพ้นสภาพการเป็นสมาชิก และอนุมัติให้ยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้จากผลกำไรที่เกิดจากเงินลงทุนของกองทุนการออมแห่งชาติเป็นกรณีพิเศษ นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ตั้งงบประมาณการชำระเงินหนี้จากการกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน(FIDF 1และFIDF3) วงเงิน 14,000 ล้านบาทในปี 2559 และสามารถเพิ่มเติมการชำระหนี้ได้ตามสภาพคล่อง โดยปัจจุบันยังมีหนี้อยู่ที่ 1.01 ล้านล้านบาท

ภาพจาก money.sanook.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin