ข่าวต้นชั่วโมง

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้เปิดจดทะเบียนให้แรงงานต่างด้าวสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

308
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีมติผ่อนผันให้มีการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง ใน 22 จังหวัดชายทะเล เพิ่มเติมเนื่องจากปัจจุบันยังคงมีแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายในกิจการประมงอยู่นั้น
พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สาเหตุที่คณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผัน เพราะเป็นข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการที่สะท้อนมายังภาครัฐ ขณะเดียวกันยังมองว่ามีเรือบางส่วนที่ปฏิบัติได้ไม่ถูกต้อง เนื่องจากออกเรือเป็นเวลานานแล้วมาจดทะเบียนไม่ทัน จึงได้กำหนดให้เปิดจดทะเบียนเพิ่มสัปดาห์ละ 1 วัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ซึ่งคาดว่าเดือนสิงหาคมนี้จะเริ่มดำเนินการได้

ภาพจาก www.mol.go.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin