ข่าวต้นชั่วโมง

คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว มีมติระบายข้าวในสต๊อกทำข้าวถุงขาย 20,000 ตัน

249
น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เมื่อวันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา เห็นชอบให้นำข้าวในสต๊อกของรัฐจำนวน 20,000 ตัน จากที่มีทั้งหมด 15.46 ล้านตัน มาทำเป็นข้าวสารบรรจุถุงขนาด 2 กิโลกรัม ราคาถูกกว่าตลาด 20% มาขายให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในราคาเดียวทั่วประเทศ โดยจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับสมาคมข้าวถุง ช่วยปรับปรุงคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐานก่อนบรรจุถุง จากนั้นจึงกระจายให้กับสหกรณ์ และโรงสีชุมชนทั่วประเทศ เพื่อนำไปขายให้กับประชาชนได้ประมาณกลางเดือนส.ค.นี้ ทั้งนี้ในขั้นตอนการดำเนินโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไปสำรวจความพร้อมสหกรณ์ทั่วประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ล่าสุดมีสหกรณ์แจ้งความต้องการมาแล้วเบื้องต้น 149 แห่ง ซึ่งต้องรออีกว่าจะมีผู้สนใจเพิ่มขึ้นหรือไม่ ส่วนกระทรวงพาณิชย์ หลังจากร่วมมือกับสมาคมข้าวถุงผลิตข้าวออกมาแล้ว จะเริ่มส่งมอบข้าวถุงให้กระทรวงเกษตรฯ ไปกระจายผ่านสหกรณ์ที่เข้มแข็งต่อไป ซึ่งขั้นตอนการขายทางกระทรวงเกษตรฯ จะไปกำหนดแนวทางอีกครั้ง เช่น จำกัดให้ซื้อคนละเท่าใด

ภาพจาก www.dailynews.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin