ข่าวต้นชั่วโมง

ขสมก.ชะลอการเซ็นสัญญาซื้อรถเมล์ใหม่

363
นางปราณี ศุ-กระศร รักษาการผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.)กล่าวว่าภายหลังจากที่คณะกรรมการบริหารกิจการ(บอร์ด)ขสมก.มีมติอนุมัติให้เซ็นสัญญาจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวีล็อตแรกจำนวน 489คัน รวมค่าเหมาซ่อมบำรุง10ปี วงเงินรวม 3.55 พันล้านบาท กับบริษัทกลุ่มบริษัทร่วมค้าเจวีซีซี บริษัทช.ทวีดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ชนะการประกวดราคาซึ่งภายหลังจากที่บอร์ดอนุมัติทางขสมก.ได้มีการส่งหนังสือเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งไปยัง บริษัทช.ทวีดอลลาเซียนจำกัด(มหาชน)และบริษัทเบสท์ลินกรุ๊ปจำกัดเพื่อให้ทราบผลก่อนที่จะมีการลงนามเซ็นสัญญาจัดซื้อจัดจ้างโดยภายหลังจากการส่งหนังสือแจ้งไป ปรากฎว่าบริษัทเบสท์รินกรุ๊ป จำกัด ได้มีการยื่นคำร้องไปยังคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิคส์(กวพ.อ.)เพื่อให้ตรวจสอบขั้นตอนการประกวดราคาโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ขสมก.จะต้องรอ กวพ.อ.ดำเนินการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นเสียก่อนซึ่งตามหลักการแล้วขบวนการดำเนินการของกวพ.อ.ในการตรวจสอบนั้นจะต้องใช้เวลาประมาณ 30 วัน จึงจะเสร็จสิ้น ดังนั้นจึงส่งผลขสมก.ยังไม่สามารถเรียกบริษัทช.ทวีดอลลาเซียนจำกัด(มหาชน)เข้ามาทำการเซ็นสัญญาว่าจ้างได้ในวันที่17 ส.ค.58เนื่องจาก ขสมก.จะต้องรอผลการพิจารณา
ภาพจาก www.tnamcot.com

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin