ข่าวต้นชั่วโมง

“ก.พาณิชย์” เปิดโครงสร้าง “ก๋วยเตี๋ยวปี 58” ราคาเหมาะสม ต้องขายชามละ 35 บาท กำไรเฉลี่ยชามละ 11.22 บาท

454
รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ขณะนี้กรมการค้าภายใน ได้จัดทำโครงสร้างราคาก๋วยเตี๋ยวที่จำหน่ายในร้านค้าทั่วไปในปี 58โดยราคาจำหน่ายที่เหมาะสม และไม่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคต้องอยู่ระดับ35 บาทต่อชาม ซึ่งเป็นราคาที่ผู้ค้ามีกำไร 24.25%หรือกำไรเฉลี่ยต่อชาม 11.22 บาท ลดลงจากค่าเฉลี่ยปี 57 ที่กำไรต่อชามอยู่ที่ 12.39 บาท เนื่องจากต้นทุนบางประเภทปรับเพิ่มขึ้น แต่ก็ถือว่ากำไรลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น “ผลการวิเคราะห์ต้นทุนก๋วยเตี๋ยวพบว่า ต้นทุนวัตถุดิบอยู่ที่ 15.71 บาทต่อชาม แยกเป็นต้นทุนเส้น 1.71 บาท เนื้อหมู4.20 บาท ลูกชิ้นหมู 4.80 บาท และวัตถุดิบอื่นๆ 5 บาท และต้นทุนอื่นๆ อีก8.07 บาท แยกเป็นค่าแรงงานทางตรง 3 บาท ค่าแก๊ส 1.27 บาท ค่าเช่าพื้นที่ 2 บาท และอื่นๆ 1.80 บาท ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนอื่นๆ รวมเป็น23.78 บาท ซึ่งหากขายราคา 30 บาท จะกำไร 7.13 บาท แต่ถ้าขาย 35 บาท ก็กำไร 11.22 บาท”รายงานข่าวระบุ ขณะที่ราคาจำหน่ายข้าวกะเพราหมู อยู่ที่ราคาจานละ 35 บาท ผู้ค้ามีกำไรสูงถึง 40.79%หรือกำไรเฉลี่ยจานละ 11.50 บาท ซึ่งลดลงจากปี 57 ที่กำไรเฉลี่ยจานละ 12.41 บาท โดยต้นทุนกะเพราหมู พบว่า ต้นทุนวัตถุดิบอยู่ที่ 15.43 บาท แยกเป็น ข้าวขาว 3.67 บาท เนื้อหมู 9.80 บาท น้ำมันพืช 0.21 บาท วัตถุดิบอื่นๆ 1.75 บาทส่วนต้นทุนอื่นๆ อีก 8.07 บาท แยกเป็นค่าแรงงานทางตรง 3 บาท ค่าแก๊ส 1.27บาท ค่าเช่าพื้นที่ 2.00 บาท และอื่นๆ 1.80 บาท ส่งผลให้ต้นทุนรวมทั้งหมดอยู่ที่ 23.50 บาท หากขายราคา 30 บาท จะกำไร 7.05 บาท ถ้าขาย 35 บาท กำไร 11.50 บาท

ภาพจาก www.dailynews.co.th

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin