ข่าวต้นชั่วโมง

การประปานครหลวง จะลดกำลังการผลิตน้ำ ส่งผลน้ำประปาไหลอ่อน

brand02

นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีสถิตย์นรากูร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะ ประธานศูนย์อำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์น้ำ แจ้งว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยอ้างอิงจากข้อมูลน้ำขึ้นน้ำลงของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ และแบบจำลองการคาดการณ์น้ำทะเลหนุนของ กปน. พบว่า ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา แนวโน้มค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ สถานีสูบน้ำดิบ สำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี สูงเกินกว่าค่าเฝ้าระวังของ กปน. คือ 0.25 กรัมต่อลิตร และตั้งแต่เวลา 10.00 – 13.00 น. มีค่าสูงเกิน 0.5 กรัมต่อลิตร กปน. จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนบูรณาการวิกฤติภัยแล้ง คือ หยุดการสูบน้ำดิบ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูบน้ำดิบที่มีค่าความเค็มสูงเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำประปา ซึ่งจะส่งผลให้โรงงานผลิตน้ำบางเขนและโรงงานผลิตน้ำสามเสน ต้องลดกำลังการผลิตลงจากเดิม กปน. ขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำของการประปานครหลวง ทราบว่า ในช่วงเวลาประมาณ 10.00-16.00 น. ของวันที่ 30 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2559 น้ำประปาจะไหลอ่อนลงจากเดิม เนื่องจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูง โดยเฉพาะในพื้นที่ สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท พระโขนง สมุทรปราการ ทุ่งมหาเมฆ และสุขสวัสดิ์ การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง และขอให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้ทุกภาคส่วนผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้งด้วยการมีน้ำใช้ อย่างไม่ขาดแคลน

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.